Kontakt

Adresa zyrtare:

Lagjja Marikaj, Rruga Marikaj, Godina nr. 14, Marikaj, Vore

Telefon:
0675888488

email:

iarapi76@gmail.com, info@flynet.al